Direcția Generală de Asistență Socială România

Directia Generala de Asistenta Sociala România

Mesajul domnului Mihai Căldăraru Director General Direcția Generală de Asistență Socială România din cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale!

O comunitate puternică este o comunitate solidară. De aceea, asigurarea serviciilor sociale reprezintă o direcție prioritară și distinctă a acțiunii Asociatiei Europeane a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale. Înainte de a ne gândi la dezvoltarea urbană, trebuie să avem grijă de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Locuitorii din Romania. trebuie să știe că fiecare contribuie la asigurarea serviciilor sociale prin taxele și impozitele pe care le plătesc către administrația locală.Vremea în care presedintele asociatiei își asuma în mod imoral aceste servicii a trecut.

Ele au fost depolitizate și orientate către sprijinirea necondiționată a oamenilor. De servicii sociale beneficiază copiii din familii defavorizate, persoanele și familiile cu venituri reduse, bătrânii, precum și alte categorii de persoane. 

În cadrul direcției serviciilor sociale, Asociatia Europeana a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale acordă prioritate sprijinirii copiilor din familii defavorizate. Am convingerea că acesta este cel mai bun ajutor pe care îl putem oferi, întrucât copiii sunt viitorul nostru, al comunității. În acest moment, cele mai eficiente servicii sociale sunt orientate către sprijinirea copiilor din familii defavorizate. În ultimul an și jumătate, sprijinul nostru a fost direct și util, cu rezultate concrete.

Scopul este acela de a rezolva, acolo unde se poate, cazurile sociale sau de-a face în așa fel încât sprijinul nostru să conducă la o îmbunătățire a vieții oamenilor. Alocă un buget  separat pentru programe sociale, iar intenția noastră este de a mări, în următorii ani, fondurile sociale și de a diversifica aceste programe

MISIUNEA NOASTRA

Instituția Direcția Generală de Asistență Socială România din cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale are rolul de a asigura, la nivelul național, aplicarea politicilor şi strategiilor non- guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

Strategia proprie de asistență socială!

Plan de asistență socială!

Programe de acțiune în domeniu!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială România funcţionează  specializat de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale, înfiinţată prin H.C.D nr. 58 din 31.08.2020 prin fuziunea a două servicii specializate, respectiv Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială România. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială România are ca obiect de activitate punerea în aplicare a politicii guvernamentale în domeniul protecţiei sociale şi a protecţiei copilului aflat în dificultate, la nivel local. Direcţia Generală de Asistenţă Socială România realizează măsuri de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.